وبینارهای آموزشی

وبینار روانشناسی در حوزه کودک و نوجوان

 به همراه جلسه پرسش و پاسخ
خانم
غزاله مسعودی مشاور و مدرس

  • چگونه فرزندان توانگری تربیت کنیم؟
  • چگونه والدین با کفایتی باشیم؟
  • مراقبت از فرزندان در مقابل آسیب های شبکه های اجتماعی

طول جلسه: شصت دقیقه

:زمان برگزاری برای ساکنین امریکا و کانادا
Sunday, Nov 07, 2021 11:00 am EST/ 08:00 am PST

ساکنین ایران
Sunday, Nov 07, 2021 19:30 pm IRDT

وبینار آنلاین رایگان انگلیسی و آیلتس

به همراه جلسه پرسش و پاسخ

 فارغ التحصیل زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه شهید بهشتی تهران 

طول جلسه: شصت دقیقه

:زمان برگزاری
ساکنین امریکا و کانادا
Monday, Aug 30, 2021 12:00 pm EST/ 09:00 am PST

ساکنین ایران
Monday, Aug 30, 2021 20:30 pm IRDT

وبینار شطرنج با میلاد نجفیان

آموزش شطرنج به کودکان و نوجوانان
به همراه جلسه پرسش و پاسخ

مربی و داور رسمی فدراسیون شطرنج
فارغ التحصیل از دانشگاه شطرنج
سالها سابقه تدریس آنلاین دوره های شطرنج

طول جلسه: شصت دقیقه

:زمان برگزاری
ساکنین امریکا و کانادا
Saturday, Jun 26, 2021 10:00 am EST

ساکنین اروپا
Saturday, Jun 26, 2021 3:00 pm GMT

یوگا و مدیتیشن با بهار سپهربند

بیش از هجده سال سابقه یوگا
تجربه تدریس در حوزه Yoga Props، Yoga Ball
تجربه تدریس در یوگای کودکان، یوگا مخصوص مادر و کودک
گذراندن دوره نزد اساتید بزرگ Colleen Saidman و Rodney Yee

طول جلسه: شصت دقیقه

زمان برگزاری:
ساکنین امریکا و کانادا
Sunday, Jun 20, 2021 7:00 pm EST | 4:00 pm PST
ساکنین اروپا
Sunday, Jun 20, 2021 12:00 pm GMT

سبد خرید

وبینار روانشناسی در حوزه کودک و نوجوان

کمپ تابستانی 2021